Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
7196 099b
siostrzanakalka
Jestem zmęczona myśleniem o tym, czego mi nie mówisz.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
4608 51fd
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka vialeniwieec leniwieec
siostrzanakalka
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
siostrzanakalka
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid vialeniwieec leniwieec
siostrzanakalka
Reposted fromsavor savor viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
"- A ty? Czy twoi rodzice się kochali? - Nie - odrzekł, nic nie tłumacząc. - Ale mam nadzieję, że rodzice moich dzieci będą."
— Laini Taylor – "Córka dymu i kości"
siostrzanakalka
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vialeniwieec leniwieec
siostrzanakalka

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
siostrzanakalka
siostrzanakalka

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
siostrzanakalka
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
siostrzanakalka
4159 3f21
siostrzanakalka
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
siostrzanakalka
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl