Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
Pytasz co u mnie? Masz całą mnie na zupie.
— nf19
Reposted fromNofiction19 Nofiction19 viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Muszę leczyć się na ból i strach.
Gdzie jest człowiek który z siebie
sam pokaże mi jak?
— Coma; Leszek Żukowski
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
7792 d77e
Reposted fromosaki osaki viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je ot­rzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę Pana.
Reposted fromaneth aneth viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
#107
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
siostrzanakalka
nudno mi tu bez Ciebie
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromirresolute irresolute viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
- Wytrzymasz ze mną?
- Nie wytrzymam bez Ciebie.
Reposted fromjajebie jajebie viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
5576 fdab 500
siostrzanakalka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaToshi Toshi
siostrzanakalka
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
siostrzanakalka
siostrzanakalka
 Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz
— Federico Moccia
siostrzanakalka
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
siostrzanakalka

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl