Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
On się krył i przed sobą. Nie lubił siebie. Zdarzają się tacy ludzie, co nie lubią siebie. Ciężko takim żyć. A gdy siebie się nie lubi, to jak się ma innych lubić?
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Śliczna z Ciebie maruda
siostrzanakalka
Ja się raczej usuwam w cień. Nie lubię być w centrum uwagi. Pasuje do mnie bardziej rola przystawki. Jak surówka z kapusty, frytki albo ten drugi facet z "Wham!".
— Haruki Murakami, "Po zmierzchu"
Reposted fromjaskier jaskier viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Ale choć starała się, jak mogła, nie potrafiła przywrócić mu zainteresowania życiem.
— Jonathan Franzen "Korekty"
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
siostrzanakalka
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viatysiace-mysli tysiace-mysli
siostrzanakalka
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viatysiace-mysli tysiace-mysli
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viapersona-non-grata persona-non-grata
siostrzanakalka
jestem twoją klątwą i przekleństwem, niedokończoną przyjemnością, przegryzioną wargą do krwi...
— Pidżama Porno
siostrzanakalka
Nie jestem przypadkiem w Twoim życiu - jest powód i znasz go.
siostrzanakalka
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
4788 77ea 500

c. bukowski / pulp

4783 b485 500

o. tokarczuk / prowadź swój pług przez kości umarłuch

siostrzanakalka
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
siostrzanakalka
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl