Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
siostrzanakalka
3442 bcc8 500
M. Halber
siostrzanakalka
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
Ludzie z miłości potrafią zrobić dziwne rzeczy... Ale chyba jeszcze dziwniejsze z jej braku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
3924 1a37 500
Reposted frommeem meem viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viatysiace-mysli tysiace-mysli
siostrzanakalka
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
siostrzanakalka
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viamalgretout malgretout
siostrzanakalka
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viamalgretout malgretout
siostrzanakalka

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
4932 7133
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
1574 3a95
siostrzanakalka


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl