Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
siostrzanakalka
7743 6aff
siostrzanakalka
mam w plecach już tyle noży, że mógłbym udawać jeża
— Słoń
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatysiace-mysli tysiace-mysli
siostrzanakalka
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
1535 587d 500
siostrzanakalka
Ktoś by mi nóż wbił, a ja bym przeprosiła, że mu go zakrwawiłam.
— zszywka
Reposted bydarkerskaszamannaapurplecornflowers
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPrzygnebiona Przygnebiona
siostrzanakalka
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaPrzygnebiona Przygnebiona
siostrzanakalka
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaPrzygnebiona Przygnebiona
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabanshe banshe
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
siostrzanakalka
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viazyrafa zyrafa
siostrzanakalka
5165 4323 500
siostrzanakalka
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viazyrafa zyrafa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl