Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
siostrzanakalka
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
siostrzanakalka
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
siostrzanakalka
to boli, gdy jest się niekochanym. ludzie stają się od tego źli.
— 4.04.17
Reposted frommyu myu viakatalama katalama
siostrzanakalka
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viaToshi Toshi
siostrzanakalka
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viagdziejestola gdziejestola
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viatysiace-mysli tysiace-mysli
siostrzanakalka
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted from61sekund 61sekund viamakemewannadie makemewannadie
siostrzanakalka

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viakatalama katalama
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
siostrzanakalka
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted frommslexi mslexi viapersona-non-grata persona-non-grata
siostrzanakalka
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
siostrzanakalka
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viapersona-non-grata persona-non-grata
siostrzanakalka
bardzo chciałbym być teraz z Tobą
Reposted fromspes spes viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl