Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
siostrzanakalka
3628 e3b7
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viagreywolf greywolf
siostrzanakalka
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viagreywolf greywolf
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viagreywolf greywolf
siostrzanakalka
4440 9af6 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viagreywolf greywolf
siostrzanakalka
3969 e3d0
siostrzanakalka
- Po kim masz takie piękne oczy?
- Po przepłakanych nocach.
Reposted byrozemocjonowanadieeineyourheartbeathowfaryouwouldgoladylenaguerrieradaises
siostrzanakalka
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach “zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej."
— Katarzyna Wołyniec ‘Warunki oblężenia’
siostrzanakalka

I nie, nie potrafię tak po prostu. Ludzie poznają się, spędzają ze sobą setki godzin, przegadują całe noce, mówią o wszystkim co ich boli, cieszy, smuci i uszczęśliwia, snują wspólne plany, a potem z dnia na dzień po prostu ich nie ma. Po prostu. Po prostu nagle skreślają wszystko, tak jakby twoje imię nigdy nie istniało w ich codziennym grafiku, jakby nie odbyli tych wszystkich rozmów, jakby nie łapali twoich uśmiechów, które tak kochali, jakby nie zasypiali i nie budzili się z tobą, mówiąc, że kiedyś będzie tak codziennie. Naprawdę próbuję czasem ziać taką samą obojętnością, próbuję tak samo się odwrócić, tak samo zamilknąć, próbuję jakkolwiek uzasadnić sobie takie zachowanie, ale nie potrafię. Nie potrafię tak… po prostu.

— Marta Kostrzyńska
Reposted bymay29thadmiracja
siostrzanakalka
Potrafimy wytrzymać prawie każdy ból, jeśli możemy żywić nadzieję, że przeminie. Lecz kiedy jesteśmy przekonani, że nie przeminie nigdy, staje się nie do wytrzymania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted bytojestpojebane2 tojestpojebane2
siostrzanakalka
7009 fd64 500
Reposted fromjethra jethra viatazniebieskimi tazniebieskimi
siostrzanakalka
Wiesz jakie to smutne kiedy ktoś jest dla Ciebie stworzony a ty dla niego nie? 
— xoxo
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viaOnly2you Only2you
siostrzanakalka
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
siostrzanakalka
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viakotfica kotfica
siostrzanakalka
8500 76ec 500
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3 viatoniewszystko toniewszystko
siostrzanakalka
0664 de84
siostrzanakalka
siostrzanakalka
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viakatalama katalama
siostrzanakalka
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viakatalama katalama
siostrzanakalka
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl